Różne:


Further Information


System Schluffa posiada wlasny, autorski program pozwalajacy na monitorowanie i sterowanie via internet! stacja pomp oraz studzienkami przydomowymi z zaworem podcisnieniowym. Pozwala to na zapewnienie optymalnej eksploatacji systemu oraz na minimalizacje kosztów jego dzialania.


Ksiazka "System kanalizacji podciśnieniowej - Instrukcja projektowania, budowy i dzialania"


Książka „System kanalizacji podciśnieniowej - Instrukcja projektowania, budowy i działania” jest dysertacją doktorską inż.. dypl. Reinholda Schluffa.

Jest wynikiem trwających 6 lat badań Opracowanych na zamówienie Ministerstwa Badań i Technologii Niemieckiej Republiki Federalnej. Podstawa tych badań był model w skali 1:1 instalacji od jej wlotu (toaleta), poprzez studzienkę przydomową z zaworem, 800 metrowego układu rur oraz kończącej układ stacji próżniowej. Badania były uzupełnione oceną i oraz wynikami doświadczeń działania 14 instalacji kanalizacji podciśnieniowej.

Opisany został również rozwój tej technologii od jej początków do dzisiaj. Przedstawione zostały błędy oraz słabe punkty systemu jak też jego zalety. W rozdziale 5 Wnioski oraz Osobisty Wkład opisana została szczegółowo instalacja, w której wyeliminowano wszystkie spotykane wcześniej błędy i słabe punkty Opisany został też przesył ścieków z tej instalacji na odległość 15 do 20 km, bez konieczności budowy pompowni pośrednich.
Książka zawiera 231 stron z barwnymi wykresami, regułami obliczeniowymi i przykładami konstrukcyjnymi. Równocześnie przedstawiono amortyzację, przy czasie zużycia różnych składowych instalacji, oraz kalkulację kosztów.


top

© 2000-2016 Dr.-Ing. Reinhold Schluff